Make your own free website on Tripod.com
Nota AURA

Perkara - Perkara Kunci

Aura kita ditingkatkan oleh Air RX

Air RX membantu melancarkan pengaliran darah dan tenaga. Penyakit berlaku apabila pengaliran ini di halang

Kesan akhir dari meminum Air RX ke atas seseorang samalah seperti kesan daripada banyak terapi kesihatan yang biasa


Nota tentang AURA

Setiap makhluk mampu memancarkan Aura atau “chi”. Kita mendapat kuasa Aura daripada alam semesta yang mengelilingi kita dan di dalam situasi ini, ia ditingkat kan oleh Air RX. Terapi air menggunakan Air RX mampu melancarkan pengaliran darah di dalam bentuk “chi” (kuasa) di dalam tubuh. Semua penyakit boleh di kaitkan dengan halangan pengaliran tenaga atau menyebabkan ketidakseimbagan, dan halangan - halangan ini digambarkan oleh warna - warna Aura. Mengalihkan halangan - halangan ini memainkan peranan penting di dalam proses pemulihan. Ini serupa dengan refleksologi, tekan “acu”, urutan khusus, terapi warna dan terapi bau - bauan yang dengan cara mereka sendiri boleh meningkatkan Aura seseorang